วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานวันที่ 5-6 มกราคม 2560

บันทึกการปฏิบัติงานปนะจำวัน
วันที่ 5-6 มกราคม 2560 ช่วงเวลา 07.30-16.30 น.

วันที่ 5 มกราคม 2560  
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
คุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:- ตัดแต่งกิ่งและต้นไผ่บริเวณสวนไผ่โซนมัธยมให้แล้วเสร็จ  

สรุป:- ทำการตัดแต่งกิ่งและต้นไผ่พร้อมขนย้ายกิ่งและต้นไผ่ไปทิ้งด้านหลังโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
เป้าหมายงานครั้งต่อไป :- 
-พัฒนาทำความสะอาดโดยการตัดหญ้าบริเวณรั้วและพื้นที่จอดรถด้านหน้าโรงเรียน
-ขนมูลสุกรแห้งใส่ลงในสวนไผ่โซนมัธยมที่ได้สะสางตัดแต่งกิ่งเรียบร้อย
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
1.รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
2.การตัดแต่งกิ่งและต้นไผ่ออกแต่ละกอมีความสำคัญ ดังนี้
     -ถ้ากิ่งก้านทึบมากจะทำให้กิ่งฉีก หักได้ง่ายเมื่อโดนลม การสางและตัดต้นไผ่ออกบางส่วนจะช่วยให้ไผ่ไม่แย่งอาหารกัน ทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมแทงหน่อใหม่ตามฤดูกาล
3.ทราบชื่อและคุณลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไผ่ ดังนี้
     -ชื่อไผ่ตง(Sweet Bamboo) หรือนิยมเรียก ไผ่ตงลืมแล้ง เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว คุณลักษณะเป็นไผ่ไม่มีหนาม ลำต้นตั้งตรงมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ระบบรากเป็นฝอย ออกหน่อช่วง มิ..-..หน่อให้เนื้อหวานกรอบ จึงนิยมนำหน่อสดมาปรุงอาหาร เช่น แกงจืด แกงเลียง เป็นต้น
4.ทำให้พื้นที่สวนไผ่สะอาด มีความเป็นระเบียบ รู้สึกปลอดภัย

 วันที่ 6 มกราคม 2560
- ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
คุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายวันนี้:- -พัฒนาทำความสะอาดโดยการตัดหญ้าบริเวณรั้วและพื้นที่จอดรถด้านหน้าโรงเรียน
-ใส่ปุ๋ยหมักมูลสุกรโดยรอบต้นไผ่โซนมัธยมที่ได้ตัดแต่งกิ่งและต้นออกแล้ว
สรุป :- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณกำแพงรั้วโดยรอบหน้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วและใส่ปุ๋ยหมักมูลสุกร
ให้กับสวนไผ่โซนมัธยมที่ได้ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
1.รู้จักทำงานร่วมกันหมู่คณะ มีความสามัคคี
2.พื้นที่หน้าโรงเรียนสะอาด มีความเป็นระเบียบ น่าดู น่าอยู่ น่าอาศัย
3.ปุ๋ยหมักจากมูลสุกร มีปริมาณธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก ทองแดง แมงกานีสและสังกะสีมาก ถ้าใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ จะช่วยให้ไผ่เจริญเติบโตได้ดี
4.รู้จักวิธีการใส่ปุ๋ยหมักมูลสุกรรอบต้นไผ่ เพราะไผ่มีระบบรากเป็นฝอย จึงใช้วิธีการโรยรอบๆโคนก่อไผ่พอประมาณ


บันทึกรายงานโดย:- ครูล้าน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น